دستگاه پرده هوایی

این دستگاه در بالای درب ورودی و یا خروجی سالن نصب شده و با وزش هوای فشرده از بالای درب به سمت پایین از تبادل هوایی سالن با محیط خارج جلوگیری کرده و مانع از ورود حشرات مزاحم و گرد و خاک به داخل سالن تولید می شود.این دستگاه در سه نوع با سرعت low / medium / high متناسب با شرایط محیط ساخته می شود.

شرکت های سفارش دهنده