دستگاه هود موضعی

از این دستگاه جهت جمع آوری ذرات آلاینده دستگاه های در حال کار و برای جلوگیری از پخش آنها در محیط به صورت موضعی استفاده می گردد.

شرکت های سفارش دهنده