دستگاه بک فیلتر

یکی از روشهای مرسوم غبارگیری در محیطهای صنعتی ، استفاده از بک فیلتر ها می باشد، تجربه نشان داده است بهترین روش تمیز نمودن فیلترها مکانیزم مستمر پالس هوای فشرده می باشد . درون این دستگاه فیلتر های کیسه ای یا کارتریج تعبیه شده است که با مکش هوا و عبور از داخل آنها عمل فیلتراسیون را انجام می دهد و ذارت معلق در هوا تا قطر 20 میکرون را بطور کامل فیلتر کرده و با مکانیزم تمیز کنندگی اتوماتیک هوای فشرده از فیلتر جدا می سازد.

شرکت های سفارش دهنده