فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

دوش هوا

  1. OLYMPUS DIGITAL CAMERAدوش هوا Air Shower

این دستگاه به منظور زدودن هر گونه آلاینده ، همره اشخاص و تجهیزات در مبدا ورودی اتاقهای تمیز ، طراحی و ساخته می شود و با ایجاد طوفانی از هوا با سرعت 12.2 متر بر ثانیه ، این ذرات را از روی اجسام یا اشخاص بلند کرده و توسط فیلتر های مخصوص جمع آوری می نماید. عملکرد این دستگاه و کنترل کامل درب ها و … توسط یک سیستم کنترل هوشمند انجام می گردد.

Comments are closed.