فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

Wet Scrubbers

در صنعت فیلتراسیون بهترین روش برای حذف گازهای سمی و بخارات و…از دستگاهاسکرابر استفاده میشود. دراین دستگاه جهت شستشوی هوای آلوده از آب یا در مواقع حساس تر مثلا خنثی سازی گاز کلر,خنثی سازی اسید سیانیدریک و…توسط یک مایع جاذب که میل به واکنش با ماده گاز سمی را داشته و پس از واکنش گاز سمی تبدیل به یک رسوب نمکی و بدون خطر میگردداستفاده میگردد.

  • Venturi Scrubber

در این دستگاه پس از عبور هوای آلوده از یک Venturi آلودگی با فشار پاشش آب درون Venturi شسته شده یا خنثی میشود و پس از عبور هوای رطوبت دار از یک محفظه جدا کننده هوای پالایش شده خارج میگردد.

  • Bed scrubber or Absorption Tower Scrubber

در این دستگاه پس از عبور هوای آلوده از یک بستر roll packing آلودگی پس از عبور از داخل بستر packing شسته شده و یا خنثی میشود و پس از عبور هوای رطوبت دار از یک محفظه جدا کننده (قطره گیر- Eliminators ) هوای پالایش شده خارج میگردد.

  • High Efficiency Venturi Scrubber

در این دستگاه پس از عبور هوای آلوده از یک Venturi و سپس از یک یا چند بستر packing آلودگی با فشار پاشش آب و عبور از بستر packing شسته شده و یا خنثی میشود و پس از عبور هوای رطوبت دار از یک محفظه جدا کننده هوای پالایش شده خارج میگردد.

Comments are closed.