فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

دستگاه اسید شور

این دستگاه با نصب در مسیر خط تولید(تولید لوله در قسمت پوشش رنگ داخل و خارج لوله,سشتشوی برخی قطعات خودرو هنگام تولید و…)در مسیر خط تعبیه شده و با پاشش اسید در مرحله ابتدائی وشستشو با آب و خشک کن در مرحله بعدی سطح قطعه را شستشو و آماده پوشش و… مینماید.

Comments are closed.