فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

کنترلر ایرلاک

جهت کنترل هوشمند تردد از دربهای ناحیه ایرلاک از این سیستم استفاده می گردداین بردها بصورت.

Comments are closed.