فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

سیستم کنترل کننده تهویه و تاسیسات

این سیستم جهت کنترل پارامترهای گوناگون هوا و سیالات در تهویه و تاسیسات و به صورت هوشمند طراحی و ساخته شده است. در ساخت این سیستم از جدید ترین متدهای طراحی ، تکنولوژی و قطعات در ساخت مدارهای الکترونیک مذکور استفاده شده است.

Comments are closed.