فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

ساخت دستگاه Shot Blasting

ساخت یک دستگاه Shot Blasting جهت عملیات بلاستیک روی لوله های تولید شدهشرکت لوله سازی اهواز در مرحله آماده سازی سطح خارجی لوله ها جهت پوشش اپوکسی .

Comments are closed.