فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

دستگاه پرده هوایی Air Curtain

 

Air Curtain

این دستگاه در بالای درب ورودی و یا خروجی سالن نصب شده و با وزش هوای فشرده ازبالای درب به سمت پائین از تبادل هوایی سالن با محیط خارج جلوگیری کرده ومانع از ورود حشرات مزاحم و گرد و خاک به داخل سالن تولید می شود.این دستگاه در سه نوع با سرعت های Low/Medium/High متناسب با شرایط محیط ساخته می شود.

Comments are closed.