فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

دستگاه هود موضعی Local Hood

Local Hood

از این دستگاه جهت جمع آوری درات آلاینده دستگاه های در حال کار و برای جلوگیری از پخش آنها در محیط به صورت موضعی استفاده می گردد.

Comments are closed.