فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

گلاو باکس Glove Box

Glove Box

محفظه ای است از جنس فلز با منظر شیشه ای یا تماما از جنس شیشه یا پلی گلاس ساخته می شود . این جعبه به صورت کامل از محیط بیرون ایزوله بوده و دریچه های ورود و خروج مواد و یا سرویس و تعمیرات احتمالی تماما هوابند می باشد. گلاو باکس این امکان را به ما می دهد که بدون تماس فیزیکی شخص با داخل دستگاه و توسط دستکشهای مخصوصی که روی دریچه ها تعبیه شده ، عملیات موردنیاز انجام پذیرد.

Comments are closed.