فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

جعبه عبور pass box

 

pass box

جهت کنترل ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی و به منظور رعایت گرید تعیین شده در اتاقهای تمیز ، از پس باکس برای قرنطینه کردن و جداسازی دو محیط از یکدیگر استفاده می شود . میکرو پروسسور های خاصی جهت کنترل و اینتر لاک دربهای پس باکس توسط اینشرکت طراحی وساخته شده که همراه دستگاه ارائه میگردد.

Comments are closed.